دسته ها :
شنبه یازدهم 3 1392

براي كشيدن نقاشي به انواع وسيله ها نياز داريم.اين وسيله ها را مي توانيم به دو گروه بزرگ،تقسيم كنيم:

۱-سطحي كه بتوان روي آن نقاشي كشيد.مانند:كاغذ،مقوا،پارچه و حتي نمونه هايي مانند برگ،سنگ،جعبه،كفش و …

۲-وسيله اي كه با آن بتوان روي اين سطح نقاشي كرد.مانند گچ،زغال،مداد،ماژيك و …

 


آبرنگ :

آبرنگ به صورت قرص هاي رنگي تهيه مي شود،براي استفاده از آبرنگ بايد قلم مو را كمي آغشته به آب كرد.

سپس آب قلم مو را روي قرص هاي رنگي چكاند.هر چقدر آب بيشنر باشد،رنگ ،شفاف تر و كم رنگ تر است.

مدادشمعي :

يك وسيله ي مناسب براي نقاشي است،به خصوص اگر از نوع پاستل باشد،مدادشمعي ابزار نرمي است كه بچه ها به راحتي مي توانند با آن نقاشي كنند.

ماژيك:

يك ابزار مناسب براي نقاشي كودكان است.ماژيك به دليل نرمي و راحتي آن ،هنگام رنگ كردن،براي بچه ها بسيار مناسب است.

 

دسته ها :
شنبه یازدهم 3 1392
X