پسر من خيلي به «راز داشتن» علاقه دارد! تا جايي كه وقتي مي خواهم يك موضوع را مهم جلوه بدهم به او مي گويم بيا تا رازش را برايت بگويم!!! حالا ببينيم رازداري چه ربطي به احكام دارد!

چند ماه پيش به پسرم يوسف گفتم بيا با هم نماز بخوانيم. مي خواهم بعد از نماز يك راز درباره ي نماز به تو بگويم! نمازمان كه تمام شد به يوسف گفتم دوباره به سجده برود. بعد از او خواستم برايم بگويد چه قسمتهايي از بدنش روي زمين است . اين طور جواب داد: سر و پا و دست! گفتم نه بايد دقيق بگويي. اين طوري: پيشاني٬ كف دو دست٬ زانوها٬ انگشتهاي هر دو پا.

بعد گفتم خب رازي كه مي خواستم بگويم مربوط به يك عدد مي شود. عدد ۷ ! كاملا مشخص بود كه كنجكاو شده است. مي خواست بداند اين موضوع چه ربطي به عدد ۷ دارد. بعد از او خواستم دوباره به سجده برود. با هم شروع كرديم به شمردن. گفتم پيشاني۱ ٬ كف دو دست۲ ٬ زانوها۲ ٬ انگشت هاي شست هر دو پا۲ . (به او توضيح دادم كه فقط بايد انگشت شست روي زمين باشد و گفتم كه اين هم يك راز است چون بعضي ها اين راز را نمي دانند و همه ي انگشت هاي شان را روي زمين مي گذارند! و نمازشان باطل مي شود!) بعد به يوسف گفتم بيا با هم حساب كنيم؛ ۷=۲+۲+۲+۱ . همين! بعد هم يوسف رفت پي بازي كامپيوتري اش!

من هيچ اصراري ندارم كه يوسف از همين حالا نمازش را دقيق و درست بخواند. فقط مي خواهم پس ذهنش بداند كه انجام اعمال واجب يك سري قوانين دارد كه او بايد از آن ها مطلع باشد. فكر مي كنم تا حدودي هم متوجه اين موضوع شده است٬ چون چند روز پيش كه براي رفتن به مسجد وضو گرفته بود٬ بعد از چند دقيقه آمد و با حالتي متاسف گفت: «واي مامان وضوم باطل شد؟! آخه چيز خوردم!» به او گفتم: «نه٬ اصلا! چيز خوردن وضو رو باطل نمي كنه! يه چيزاي خاصي هستن كه وضو رو باطل مي كنن. اونا رو بعدا بهت مي گم!». بعد با خودم فكر كردم كاش همان موقع به او گفته بودم كه اتفاقا خيلي هم عالي ست كه قبل از غذا خوردن وضو بگيريم و به اين شكل يكي از مستحبات را هم پس ذهنش مي كاشتم! اين طور صحبت ها شايد ماهي يك بار هم در خانه ي ما اتفاق نيفتد. فكر نكنيد او را مي نشانم و برايش رساله مي خوانم! خير. اما مدتي ست دارم سعي مي كنم اگر فرصتي براي آموزش اين طور مسايل پيش آمد آن را از دست ندهم. خوشبختانه در بيشتر مواقع يوسف هم استقبال مي كند. به خصوص كه بيشتر اين فوت و فن ها «راز» هم هستند!  

اين هم يك تمرين عملي كوچك براي دانش آموزان عزيز:

اگر بچه اي دم دست داريد و دل تان مي خواهد به هر دوي تان خوش بگذرد و او هم كمي احكام ياد بگيرد٬ شرايط يك نماز خواندن را برايش فراهم كنيد. از قبل به او بگوييد قرار است وسط نماز يك آزمايش بامزه انجام بدهيم تا با رغبت بيشتري با شما همراه شود. همين كه به ركوع رفت از او بخواهيد در همان حالت باقي بماند. يك ظرف آب را كه از قبل ۴/۳ آن را پر كرده ايد روي كمرش بگذاريد و بگوييد سعي كند طوري كمرش را نگه دارد كه آب از ظرف بيرون نريزد. بعد هم او را براي اين همه توانمندي در نگه داشتن درست ظرف آب تشويق كنيد و بگوييد ركوعش را كاملا درست انجام داده است. (و اين يعني همان رسيدن دستها به زانوها در ركوع)

منبع: zire1saghf


دسته ها :
پنج شنبه دوازدهم 2 1392
X